Demonstrarea conformității

Certificare și licențiere de bază

Confirmarea conformității sunt:

1. Certificarea produsului - o procedură care vizează asigurarea conformității, prin care organism sau persoană (terț), independent de producătorul, vânzătorul sau artist (prima parte) și consumator sau cumpărător (a doua parte), certifica în produsele de conformitate scris instalate cerințele de reglementare.2. Declarația de mărfuri - observați producătorul, vânzătorul sau contractant, în scris, în conformitate cu produsele sale propuse sau cerințe de reglementare necesare servicii.

Lista de produse, a căror respectare poate fi confirmată prin declarația, aprobată de Guvernul român.Declarația de conformitate trebuie să aibă același efect juridic ca și un certificat. Toate răspunderea pentru produs revine declarația purtător (producător, vânzător, interpret).

Forme de conformitate

1. Certificatul de conformitate - un document oficial emis de anumite reguli pentru procesul de certificare a sistemului, oferind o confirmare a produselor certificate pentru conformitate cu cerințele de reglementare.

2. Declarația de conformitate - un document care în mod direct producătorul, vânzătorul sau contractant pentru a certifica faptul că produsul sau serviciul propus respectă în totalitate standardele și reglementările impuse.

3. Conformitatea mărcii - marca înregistrată într-un mod strict prescris specificat în sistemul de certificare și care confirmă conformitatea deplină cu semnul eticheta produselor cu cerințele de reglementare.

Știri
Cavalerii Teoria eter